Previous
Next
HẰNG

LÊ THÚY HẰNG

Phòng ban :

Ban giám hiệu

Chức vụ :

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Điện thoại :

0967711567

Email :

lethuyhang0304@gmail.com

Thông tin :

Đồng chí Lê Thúy Hằng , năm sinh 3/4/1981. Năm vào ngành 15/10/2008 Trình độ chuyên môn: Sư phạm Ngữ văn Đồng chí Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng năm 2022
DTUY9514

NGUYỄN THỊ VÂN

Phòng ban :

Chức vụ :

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Điện thoại :

0943011046

Email :

Thông tin :

DTUY9372

TRẦN THỊ SEN

Phòng ban :

Chức vụ :

HIỆU TRƯỞNG

Điện thoại :

0914334879

Email :

sentran1182@gmail.com

Thông tin :