Previous
Next

Đăng ký dự thi Hùng biện Tiếng Anh của trường TH – THCS Đắk Plao

MẪU 2
DANH SÁCH DỰ THI TÌM HIỂU VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG NĂM 2023
ĐƠN VỊ:TRƯỜNG TH VÀ THCS  ĐĂK PLAO
Ngày sinh
TT Tên tiếng Anh sản phẩm dự thi Miêu tả vắn tắt bằng tiếng Anh về nội dung sản phẩm dự thi (độ dài khoảng 30-60 từ) Địa chỉ đường link trên internet Họ tên thí sinh (2 thí sinh/1 sản phẩm dự thi) Ngày Tháng Năm Lớp Trường Huyện/TP Số ĐT liên hệ
1 The  sacred tree At Phi Mur village, there was a giant banyan tree called M’Tam Jrê in Ma Nguyễn Trà My 15 2 2012 6A TH& THCS ĐăkPlao ĐăkGlong 0914574717
language. The branches of the tree provide shade for the whole river wharf called (N’Dram da). According to Mr K’ Krang the elder of Phi Mur village this banyan tree is more than 100 years old and no one knows when the banyan tree was planted.
However, it is a common belief that the banyan tree was the embodiment of a girl named H’Drim. Legend has it that H’Drim was a good natured and helpful girl.One day while going to take water from the river she got stuck in an unexentedly big and powerful storm. H’Drim was frozen and later on a tree appeared in this place
H’ Hoàng Tuyết Trinh 14 8 2012 6A TH& THCS ĐăkPlao ĐăkGlong 0914574717
2 Ta Dung lake panorama Ta Dung is a large artificial lake dubbed “Ha Long Bay” in the middle of the Central Highlands. An extremely popular tourist destination for Gen Z over the years due to its wild and poetic natural beauty. Just pick up your backpack and go to Ta Dung, you will be spoiled for bringing back countless beautiful and shimmering virtual photos that are unmatched anywhere else. Nguyễn Thị Ngọc Trân 30 4 2011 7B TH& THCS ĐăkPlao ĐăkGlong 0914574717
Ta Dung is a large artificial lake dubbed “Ha Long Bay” in the middle of the Central Highlands. An extremely popular tourist destination for Gen Z over the years due to its wild and poetic natural beauty. Just pick up your backpack and go to Ta Dung, you will be spoiled for bringing back countless beautiful and shimmering virtual photos that are unmatched anywhere else. Trần Vũ Như Ý 4 6 2011 7B TH& THCS ĐăkPlao ĐăkGlong 0914574717
3
Danh sách có  2 sản phẩm dự thi
….., ngày …tháng…..năm….
Lãnh đạo đơn vị
Lưu ý: Danh sách các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ Email: pgddakglong.daknong@moet.edu.vn ngày 25/10/2023
Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *