Previous
Next

KẾT LUẬN 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

01-KL/TW

Ngày ban hành

18/05/2021

Loại văn bản

VBQPPL

Cơ quan ban hành

Ban chấp hành Trung ương

Người ký

Trích yếu

Văn bản cùng loại

18/05/2021

VBQPPL