Previous
Next

Luật số 36/2018/QH14 Phòng chống tham nhũng

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

36/2018/QH14

Ngày ban hành

29/11/2018

Loại văn bản

VBQPPL

Cơ quan ban hành

Văn phòng chủ tịch nước

Người ký

Phạm Thanh Trà

Trích yếu

Văn bản cùng loại

29/11/2018

VBQPPL