Previous
Next

NĐ 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

59/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành

01/07/2019

Loại văn bản

VBQPPL

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Người ký

Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu

Văn bản cùng loại

01/07/2019

VBQPPL