Previous
Next

Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

3/2020/TT-BNV

Ngày ban hành

21/07/2020

Loại văn bản

VBQPPL

Cơ quan ban hành

Bộ nội vụ

Người ký

Lê Vĩnh Tân

Trích yếu

Văn bản cùng loại

21/07/2020

VBQPPL